Salgs- og leveringsbetingelser for Gunner Due Biler

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på leje af biler på www.gunnerdue.dk.

www.gunnerdue.dk ejes og drives af Gunner Due Biler, CVR-nr. 24257886, adresse Tangmosevej 105 4600 Køge, tlf. 56653400 og e-mailadresse info@gunnerdue.dk.

Aftalens varighed

Der er tale om dag-til-dag udlejning eller abonnementsaftale, der løber indtil den på forhånd, aftalte slutdato eller indtil evt. opsigelse undervejs i lejeperioden.  

Opsigelse
Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard.

Beløbet trækkes på betalingskortet, når tjenesteydelsen iværksættes. I tilfælde af udlejning på mere end ”30” dage, kan beløbet opdeles i månedlige rater, som ved starten af en ny måned betales forud og automatisk trækkes på betalingskortet. Første rate betales på dagen for udlevering af lejebilen.

Lejer eller kortholder bemyndiger udlejer til at foretage opkrævning på betalingskortet til f.eks. bøder, skader, bugsering, tab eller administrationsgebyrer, der pålægges udlejer for parkering, trafik og andre overtrædelser, som lejeren pådrager sig.

Den således tildelte fuldmagt gælder også for bemyndigelsen til at opkræve betalingskortet for yderligere leje / erstatningskrav, hvis bilen returneres efter udløbet af den aftalte lejeperiode. Forsinkelse med hensyn til tilbagelevering af bilen ud over 1 time i forhold til den aftalte lejeperiode, giver udlejer krav på én dags ekstra leje ud over leje for den første dag, og derefter et krav om at blive godtgjort den aftalte dagspris så længe bilen faktisk bortskaffes og ikke er returneret af lejeren til leveringsstedet i kontraktmæssig stand. Lejers og / eller kortholderens underskrift giver udlejer bemyndigelse til at opkræve betalingskortet i overensstemmelse med ovennævnte fuldmagt. Denne adgang til kreditkortdebitering gælder også for enhver aftalt forlængelse af lejeperioden.

Ved booking af lejebilen vælges dato og klokkeslæt for udlevering af bilen på en valgt lokation.

Priserne er angivet i danske kroner.

Annullering

Annullering af reservation kan ske op til 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt.

Ved manglende afhentning eller for sent afbestilling opkræves et gebyr svarende til ét døgns leje.

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på info@gunnerdue.dk og 56653400.

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@gunnerdue.dk.

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Ankenaevn/Godkendte-ankenaevn