På hele gunnerdue.dk tages der forbehold for:

  • Trykfejl og tastefejl
  • Renteforhøjelser
  • Tekniske fejl
  • Prisændringer
  • Valutaændringer
  • Afgiftsændringer
  • Udgåede varer
  • Leverancesvigt fra tredjepart
  • Force majeure
  • Anvendte billeder er alene vejledende eksempler